Ustekabek 5 urte

2008-02-21 By

Ustekabek bost urte bete zitueneko artikulu honi hautsa kendu eta hona ekarri dugu, galdu aurretik.

Oier Araolaza eta Enrike Izagirre. 2005/XII/03. eta kitto!

Guk bagenkagun ba, gaurko hau idatzixau bestela be serixo-serixo redaktauta, eh! Zera, neoplatonismuaren ikutua Bizkaiko grabilletiaren inguruan. Zu, interesante askua, zer ba! Ustekabe txarangiak baiña, bost urte edar bete ditxu, Zorionak! eta aurreko barixakuan Kezkako eta eurekin hartu-emonetan ibili diran Eibarko beste kolektibuetako biña lagun afaltzera konbidau gaitxue. Graziak emotia platonismua izango da handik edo hamendik; eta ez balitz, ba, danerako: gizalegiak behintzat reklamatzen dau, eta horretara eskerrik asko igual-igual.

Guretako, kanpotik, kuadrilla oso balidua da: preparauta datoz. Musika Eskolia sartzen da hor; prest egon dira bestion planteamientuak entzun eta eurenak be botatzeko, serixuak dira horretan, eta libriak, oso gazte libriak emoten dabe begiratu batera. Aitortzen hasitxa, barixakuko eta zapatuko musikekiñ, ekitaldixak asteburu bakarrian batu izana danak, ha beste liburutxo-historixa-programiakin eta, asmatu dozuela esango genduke. Eta behiñ ipinitxa, fuerte proklamau daigun bota ditxuan euri-edurretan be ez dozuela parterik izan.

Aurrera, Karnabaletako Kaldereruak eta maiatzian Euskal Jairako dakagu Kezka eta Ustekabekuak hurrengo planak alkarrekin. Urrin dalakuan, gaiñera etortzen dira fetxak gero; datorrela udabarrixa eta datozela beste udabarri asko. Gure borondatetik horixe desio detsuegu, segidu daizuela beste urte askuan oiñ arteko moduko nota on-onak etaratzen eta jotzen… ahal dozuena!